Activités de l'ATPF


30 กันยายน 2556 : สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  มูลนิธิส่งเสริมภาษาฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึกษา สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยและมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

Mis à jour (Mercredi, 02 Octobre 2013 07:58)