Atelier gastronomique 2017 [4]


♣ 26 มกราคม 2561 : สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จัดการสาธิตการทำอาหารฝรั่งเศส [Atelier gastronomique 2017] ครั้งสุดท้าย ปีการศึกษา 2560 โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่าน ได้แก่ รศ.ดร.ธิดา บุญธรรม และ อาจารย์พรทิพา ถาวรบุตร และคณะ โดยมีอาจารย์วาสนา สมจิตต์ ประสานงาน ... ครั้งนี้อาหารคาวสาธิตการทำ Gratin หรือผักอบเนย ใส่มันฝรั่ง ชีส เบคอน และไส้กรอก เรียกว่า Bratwurst dans son gratin dauphinois รับประทานกับ Salade verte à la sauce vinaigrette ส่วนขนมยังคงเป็น Tarte aux bananes ... แฟนคลับครั้งนี้มาไกลจากนครสวรรค์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ โรงเรียนกุนนธีรุทธาราม และโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย มาร่วมสมทบด้วย ... นักเรียนฝึกทำอาหารกันอย่างสนุกสนาน ได้ทั้งความรู้ อิ่มวิชา อิ่มอร่อย และเอากลับไปทานที่บ้านด้วย หลายๆคน บอกว่าจะกลับไปลองทำรับประทานที่บ้าน หรือ ไปต่อยอดทำขายในงานโรงเรียน เป็นที่ภาคภูมิใจของวิทยากรและคณะ ... ขอขอบคุณสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ ที่เอื้อเฟื้อสถานที่จัดกิจกรรมตลอดมา และครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ที่มาอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือในทุกๆเรื่อง ... พบกันใหม่ปีการศึกษา 2561 (ขอขอบคุณภาพและข้อความ อ. พรศิริ ทองพันธ์)