ทำบุญอุทิศแด่ครูภาษาฝรั่งเศสที่ล่วงลับไปแล้ว 2557


♥ 17 พฤษภาคม 2557 : ดั่งเช่นทุกปี ภายใต้การริเริ่มและการนำของ อ. จงกล ศุภเวช (อดีตศึกษานิเทศภาษาฝรั่งเศส ซึ่งยังคงไม่ทอดทิ้งพวกเราไปไหน) ได้ร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้กับครูภาษาฝรั่งเศสที่ล่วงลับไปแล้ว (ทั้งชาวไทยและชาวฝรั่งเศส) ณ โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพฯ

[ขอบคุณ อ. นัธพล ชนินพร (Nattapon CHANINPORN) สำหรับภาพ]