Les actualités de l'ATPF


Click to download in FLV format (61.36MB)

♥ Inauguration du buste de KOSAPAN à Brest [1] [Le 15 février 2020] (พิธีเปิดรูปปั้นโกษาปาน ณ เมืองเบรสต์ ประเทศฝรั่งเศส [1]) [15 กุมภาพันธ์  2563] (รายการกบนอกกะลา) ♥

Click to download in FLV format (62.65MB)

♥ Inauguration du buste de KOSAPAN à Brest [2] [Le 15 février 2020] (พิธีเปิดรูปปั้น โกษาปาน ณ เมืองเบรสต์ ประเทศฝรั่งเศส [2]) [15 กุมภาพันธ์  2563] (รายการกบนอกกะลา) ♥

♥ เป็นปลื้ม ! ฝรั่งเศสตั้งรูปปั้นเจ้าพระยาโกษาปานกลางเมือง สานสัมพันธ์บรรพบุรุษไทย-พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 (จาก BRIGHT TV) ♥

♥ เปิดตัวรูปปั้นโกษาปาน ตั้งที่ถนนสยาม ฝรั่งเศส (จาก ThaiPBS) ♥

♥ Fête annuelle 2017 de l'ATPF [1] [Le 3 décembre 2017] (กิจกรรมประจำปี 2560 สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย [1]) [3 ธันวาคม 2560] ♥

♥ Fête annuelle 2017 de l'ATPF [2] [Le 3 décembre 2017] (กิจกรรมประจำปี 2560 สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย [2]) [3 ธันวาคม 2560] ♥

Click to download in MP4 format (7.87MB)

♥ Fête annuelle 2017 de l'ATPF [Le 3 décembre 2017] (กิจกรรมประจำปี 2560 สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย) [3 ธันวาคม 2560] ♥
[สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์]

 

♥ รายการช่วยคิดช่วยทำ ออกอากาศเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ♥

♥ รายการช่วยคิดช่วยทำ ออกอากาศเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ♥

♥ Fête annuelle 2016 de l'ATPF [1] [Le 4 décembre 2016] (กิจกรรมประจำปี 2559 สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย [1]) [4 ธันวาคม 2559] ♥

♥ Fête annuelle 2016 de l'ATPF [2] [Le 4 décembre 2016] (กิจกรรมประจำปี 2559 สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย [2]) [4 ธันวาคม 2559] ♥

Mis à jour (Mardi, 28 Juillet 2020 11:27)