ทำบุญอุทิศกุศลถวาย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ 2558


♥ 6 พฤษภาคม 2558 : ดั่งเช่นทุกปี มูลนิธิส่งเสริมฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึกษา ร่วมกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย และคณะครู อาจารย์ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลถวาย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ

+ [ขอขอบคุณ อ. พรศิริ สำหรับอัลบั้มภาพนี้]