ติว PAT7.1 ภาษาฝรั่งเศส


♦ 26 กันยายน 2558 : ผศ. ดร. ปิยสุดา ม้าไว อ. ฐนวิชณ์ ไกรเพิ่ม และ อ. ดลธิดา คงรักษ์ จากภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดโครงการบริการวิชาการเส้นทางสู่มหาวิทยาลัย (ติวสอบ PAT7.1 ภาษาฝรั่งเศส) เป็นครั้งแรก ให้กับนักเรียนที่สนใจประมาณ 150 คน ระหว่างเวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น. ... บรรยากาศการติว เต็มไปด้วยความสนุกสนาน ... เชื่อว่านักเรียนที่เข้ารับการติว คงกลับบ้านไปด้วยความรู้ ความมั่นใจ พร้อมที่จะเข้าสู่สนามสอบในเวลาอีกประมาณเดือนกว่าๆข้างหน้า ... ขอบคุณ คณะอาจารย์ภาษาฝรั่งเศส จากมหาวิทยาลัยรังสิต สำหรับโครงการดีๆที่มีประโยชน์มากนี้ ... แล้วพบกันใหม่ประมาณเดือนมกราคม 2559 ...  

[ขอบคุณสำหรับภาพบางภาพจากเฟสบุคของ อ. ทุกท่าน]

Mis à jour (Dimanche, 27 Septembre 2015 08:03)