ประชุมชี้แจงโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ


♦ 20 เมษายน 2558 : ประชุมชี้แจงโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา เสริมความรู้ ภาษาฝรั่งเศสเพื่อวิทยาการ (Français scientifique)

+ ขอขอบคุณเจ้าของภาพจากเฟสบุค

Mis à jour (Mardi, 05 Mai 2015 12:15)