ครูรุ่นใหม่กับการสอนภาษาฝรั่งเศสสู่มาตรฐานยุโรป” ครั้งที่ 2

เรียน เลขาศูนย์ฯ ภาษาฝรั่งเศส

สพฐ. ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จัดอบรมครูสอนภาษาฝรังเศสที่บรรจุแล้วไม่เกิน 5 ปี  “ครูรุ่นใหม่กับการสอนภาษาฝรั่งเศสสู่มาตรฐานยุโรป” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26  มี.ค.- 11 เม.ย. 62 ที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ จำนวน 20 คน และกำหนดคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 5 คน ไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส ที่ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 23 ก.ย. - 4 ต.ค. 62 
สพฐ. จึงส่งฟอร์มใบสมัครมาล่วงหน้า เพื่อให้ครูรุ่นใหม่ที่มีคุณสมบัติได้เตรียมจดหมายแนะนำตัวในหัวข้อที่กำหนดไว้ค่ะ โดยหนังสือขออนุญาตและรายละเอียดโครงการจะนำส่งภายหลัง โดยด่วนค่ะ
หากผู้สมัครท่านใดสามารถกรอกใบสมัครและหนังสือแนะนำตัวส่งมาก่อนได้ จะขอบพระคุณมากค่ะ 

ผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการแล้วและยังไม่เคยได้รับทุนจากรัฐบาลฝรังเศส สามารถสมัครได้ 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนต่างๆ ภายในศูนย์
ด้วยความเคารพ

Thunthida PARINTHONG
Institute of Translation and Foreign Languages Promotion
Bureau of Academic Affairs and Educational Standards
Office of the Basic Education Commission
Ministry of Education

+ ใบสมัคร