Atelier gastronomique 2018/1 [1]


♣ 22 มิถุนายน 2561 :
สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จัดการสาธิตการทำอาหารฝรั่งเศส [Atelier gastronomique 2018] เป็นครั้งแรกสำหรับปีการศึกษา 2561 โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่าน ได้แก่ รศ.ดร.ธิดา บุญธรรม และ อาจารย์พรทิพา ถาวรบุตร และวิทยากรรับเชิญ คุณกัญญพัชร์  วงศ์ชยาศิลป์ และคณะครูภาษาฝรั่งเศส โดยมีอาจารย์วาสนา สมจิตต์ ประสานงาน และอาจารย์จงกล สุภเวช มาให้กำลังใจอย่างใกล้ชิด ... ครั้งนี้อาหารคาวสาธิตการทำ Gratin de pâtes au potiron หรือมักโรนี และฟักทอง อบเนย  รับประทานกับ Salade verte à la sauce vinaigrette ส่วนขนมคือ Gâteau à la crème de beurre au café ... แฟนคลับครั้งนี้มาไกลจากนครปฐม โรงเรียนราชินีบูรณะ และนักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มาร่วมสมทบด้วย ... นักเรียนฝึกทำอาหารกันอย่างสนุกสนาน ได้ทั้งความรู้ อิ่มวิชา อิ่มอร่อย สามารถนำสูตรกลับไปทำกินเองได้ และอาจจะเอาไปต่อยอดหารายได้เพิ่ม ... ขอขอบคุณสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ ที่เอื้อเฟื้อสถานที่จัดกิจกรรมตลอดมา และครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ที่มาอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือในทุกๆเรื่อง ... พบกันครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ครับ 

[Clips]

Click to download in FLV format (25.99MB)

Click to download in FLV format (7.4MB)

Click to download in FLV format (21.34MB)

[Album 1]

Mis à jour (Dimanche, 24 Juin 2018 10:14)