ทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่ครูภาษาฝรั่งเศสผู้ล่วงลับไปแล้ว ปี 2561


♥ 12 พฤษภาคม 2561 :
ดั่งเช่นทุกปี นำโดยป้าจงกลและคณะศึกษานิเทศเกษียณอายุราชการ ร่วมกับครูภาษาฝรั่งเศสที่สามารถมาร่วมงานได้ ทำบุญอุทิศกุศล แด่ครูภาษาฝรั่งเศสที่ล่วงลับไปแล้ว จำนวน 95 ท่าน ณ โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพฯ ... ในปีนี้มีครูมาร่วมทำบุญ 45 คน ...

[อัลบั้ม 1]

[อัลบั้ม 2]

+ สรุปการทำบุญเลี้ยงพระให้แก่ครูภาษาฝรั่งเศสที่ล่วงลับไปแล้ว ณ ห้องพิธีสงฆ์ 4 โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพฯ [คลิก]

+ สรุปบัญชีเงินทำบุญครูภาษาฝรั่งเศสผู้ล่วงลับไปแล้ว ประจำปี 2561  [คลิก]

Mis à jour (Mardi, 15 Mai 2018 21:04)