ทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่ครูภาษาฝรั่งเศสผู้ล่วงลับไปแล้ว ปี 2560


♥ 14 พฤษภาคม 2560 : ดั่งเช่นทุกปี นำโดยป้าจงกลและคณะศึกษานิเทศเกษียณอายุราชการ ร่วมกับครูภาษาฝรั่งเศสที่สามารถมาร่วมงานได้ จัดทำบุญอุทิศกุศล แด่ครูภาษาฝรั่งเศสที่ล่วงลับไปแล้ว จำนวน 87 ท่าน ณ โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพฯ ...

Mis à jour (Samedi, 13 Mai 2017 17:20)