Séminaire pour le français à l'université Kasetsat


♦ 16 août 2013 : สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการสัมนาวิชาการ "ประเทศไทย และนโยบายภาษาต่างประเทศ : ความสำคัญของภาษาฝรั่งเศสในเวทีโลก"  

Mis à jour (Mardi, 03 Septembre 2013 05:55)