Nos visiteurs
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterAujourd'hui272
mod_vvisit_counterHier337
mod_vvisit_counterCette semaine1484
mod_vvisit_counterLa semaine dernière3147
mod_vvisit_counterCe mois-ci11404
mod_vvisit_counterLe mois dernier12568
mod_vvisit_counterTotal836510

En ligne (il y a 20 minutes): 9
Votre IP: 34.229.63.215
,
Aujourd'hui: Sep 29, 2022

Séminaire entre la Thaïlande et l'OIF


♣ le 24 avril 2014 :
Le Séminaire sur les coopérations éducatives entre la Thaïlande et l'OIF.

+ กรมยุโรป จัดประชุมสัมมนา "แนวทางความร่วมมือระหว่างไทยกับ OIF ด้านการศึกษา" วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 ระหว่างเวลา 09.30 – 14.00 น. ณ โรงแรม เดอะสุโกศล

กรมยุโรป มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า นางอนิสสา บารัค (Anissa Barrak) ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศของประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส (OIF) ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ได้ตอบรับคำเชิญเป็น Keynote Speaker ในช่วงเวลาอาหารกลางวัน โดยจะกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “Future Cooperation for Thai-OIF on Education” (กล่าวเป็นภาษาฝรั่งเศส) ประมาณ 15 นาที โดยในช่วงอาหารกลางวันนี้ กรมยุโรป ได้เชิญเอกอัครราชทูต/ผู้แทน สถานเอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิก/ผู้สังเกตการณ์ OIF เข้าร่วมฟังการบรรยายของนางอนิสสา บารัค ด้วย ซึ่งกรมยุโรป หวังว่าจะเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ กับสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ รวมไปถึงโอกาสที่จะสร้างความร่วมมือกับสำนักงานผู้แทน OIF ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกในอนาคตด้วย

+ กำหนดการสัมมนา

“แนวทำงควำมร่วมมือระหว่ำงไทยกับ OIF ด้านการศึกษา”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐-๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องกมลพร ๒-๓ โรงแรม เดอะสุโกศล

******************

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๐ น. กล่าวเปิดการสัมมนา โดย นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ อธิบดีกรมยุโรป

๑๐.๑๐ – ๑๐.๓๐ น. บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศกับ OIF

โดยนายศุภร พลมณี เอกอัครราชทูตประจากกระทรวงฯ

๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศส โดย

 ๑) รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์

 อุปนายกสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย

๒) อาจารย์ธิดา บุญธรรม

 อุปนายกสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย

 ๓) ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

 นายกสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ

๑๑.๐๐ – ๑๒.๒๐ น. แลกเปลี่ยนข้อมูล/ข้อเสนอแนะ ลู่ทาง/แนวทางความร่วมมือระหว่างไทยกับ OIF

๑๒.๓๐ – ๑๒.๔๕ น. สุนทรพจน์ ในหัวข้อ “Future Cooperation for Thai-OIF on Education” โดย

 นางอนิสสา บารัค (Anissa Barrak) ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศของประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส (OIF) ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (กล่าวเป็นภาษาฝรั่งเศส)

 สถานที่ ห้องรัตนโกสินทร์

***************************

 กองยุโรป ๒ กรมยุโรป

 กระทรวงการต่างประเทศ

Mis à jour (Lundi, 28 Avril 2014 08:07)

 

Ajouter un Commentaire


Code de sécurité
Rafraîchir

Photos et Vidéos
Petite pause

Tout ce qu'il faut savoir sur la Thaïlande en musique

 Douce France 

[Charles Trénet]

J'ai deux amours : mon pays et Paris .. 

La mer