Association thaïlandaise des professeurs de français

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

5 กันยายน 2558 : ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการครูภาษาฝรั่งเศส [คลิกที่ภาพเพื่อขยาย]

4 - 6 กันยายน 2558 : ขอเชิญคุณครูภาษาฝรั่งเศสประชุมสัมนา "การจัดการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส เพื่อวิทยาการ และขยายผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ระดับภูมิภาค BELC-ASEAN" ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ [จดหมายเชิญ 1] [จดหมายเชิญ 2]
[จดหมายเชิญ 3]
[โครงการ] [แบบตอบรับ]
[ตารางการประชุมสัมนา]

Atelier gastronomique 2015 [การฝึกปฎิบัติทำอาหาร-ขนมฝรั่งเศส] ... ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จำนวน 4 ครั้ง โดยครั้งแรกเริ่มวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 / ครั้งที่สาม พบกันวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 [ชมรายละเอียด] [ดาวน์โหลดรายละเอียด]

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ฝ่ายความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศสมีความยินดีแจ้งให้ทราบว่า จะได้มีการจัดอบรมให้แก่ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสด้วยกันทั้งหมด 3 หัวข้อเรื่อง ในเดือนตุลาคม 2558 จึงเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ โดยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ด้านการอบรม ตามที่ได้แนบมานี้ ... [จดหมายกำหนดการอบรม] [ตารางผู้สมัครเข้ารับการอบรม] [จดหมายเชิญเลขาฯศูนย์ร่วมประชุม 14 ตุลาคม 2558] (ส่วนจดหมายเป็นทางการ จะแจ้งให้ทราบ เมื่อได้รายชื่อผู้เข้าร่วมทั้งหมดก่อนค่ะ)

12 - 18 ตุลาคม 2558 : กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนวังไกลกังวล และ École Nouvelle de la Suisse Romande (ENSR) เมือง Lausanne ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จะจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ ด้านการพัฒนาทักษะ การสอนภาษา และวัฒนธรรมฝรั่งเศส ให้กับครูภาษาฝรั่งเศส ในประเทศไทยจำนวน 25 คน และจัดค่ายภาษาฝรั่งเศส ให้กับ นักเรียนภาษาฝรั่งเศส จากโรงเรียนวังไกลกังวล จำนวน 15 คน ณ โรงเรียนวังไกลกังวล หัวหิน (รายละเอียด เร็วๆนี้)

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558 : งานกิจกรรมประจำปี 2515 ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศส แห่งประเทศไทย (Fête Annuelle 2015 de l'ATPF) ในปีนี้จะเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่เป็นพิเศษ เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมครู ภาษาฝรั่งเศส แห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา นอกจากกิจกรรมแข่งขัน ประจำปีแล้ว ยังมีกิจกรรมและของรางวัลให้ผู้มาร่วมงานได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน มีการออกบูธ ของสถานทูตต่างๆ การแต่งกายชุดพื้นเมืองของฝรั่งเศส และการแสดงอื่นๆ อีกมากมาย ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก ... ข่าวความคืบหน้า จะแจ้งให้ทราบต่อไป
+ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ขอความกรุณา เลขาฯศูนย์ฯ ทั้ง 23 ศูนย์ฯ ส่งนักเรียนศูนย์ฯ ละ 2 คน แต่งกายชุดพื้นเมืองฝรั่งเศส ร้องเพลง Bon anniversaire อวยพรถวายหน้าพระที่นั่ง ในวันงาน Fête อาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558 (วันที่มาจัดบอร์ด จะมีการฝึกซ้อมรวม (เอาเฉพาะท่อน สร้อยเท่านั้น) [ลิ๊งค์เพลงจาก Youtube]* Son Altesse Royale la Princesse Maha Chakri Sirindhorn [Présidente honoraire] avec les membres du Comité exécutif de l'ATPF et les grandes personnalités thaies et françaises. [30/11/14]

Cliquez pour aller sur le site

+ École Nouvelle de la Suisse Romande [Cliquez sur l'image pour aller sur le site de l'école]L'ATPF, partenaire avec la FIPF [Fédération Internationale des Professeurs de Français]

La Météo en France [คลิกที่ภาพเพื่อดูสภาพอากาศ]

Cliquez pour entrer sur le site de Météo France

Photo panoramique sur les 20 plus beaux monuments de Paris [ขอขอบคุณ อ. จงกล ศุภเวชย์ และ อ. Jean-François GAUTIER สำหรับ panorama นี้] [คลิกที่ภาพเพื่อชม]


Cliquer pour visionner

Vue à 360 ° du sommet de la Tour Eiffel ! [ขอขอบคุณ อ. จงกล ศุภเวชย์ สำหรับ Panorama นี้ ] [คลิกที่ภาพเพื่อชม]

Vue à 360 ° du sommet de la Tour Eiffel ! [Cliquez]

francetv éducation : la plateforme des parents, élèves et enseignants [คลิกที่ภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์]

Cliquez pour entrer sur le site


Cliquez pour aller sur le site

Apprendre le francais en France. Stages pédagogiques pour professeurs
[Cliquez sur l'image pour aller sur le site]


Cliquez pour aller sur le site

Stages pédagogiques pour professeurs 2014 au CIEL en Bretagne :
[Cliquez sur l'image pour aller sur le site]

Cliquez pour aller sur le site


Formations des professionnels du FLE au CAVILAM :
[Cliquez sur l'image pour aller sur le site]


Cliquez pour agrandir

Stages au CLA pour les professeurs :
[Cliquez sur l'image pour agrandir]


Cliquez sur l'image pour aller sur le site

Cours de FLE 2014/2015 à la Faculté d'Éducation de l'Université Montpellier 2 : [Cliquez sur l'image pour aller sur le site]

 

À visiter absolument

Cliquez pour aller sur le site
Cliquez pour aller sur le site
RADIOTHAI FR : La première radio francophone sur la Thaïlande
[Cliquez ici ou sur le logo pour écouter]
tvfrancophonie.org : Le portail de l'espace francophone
[Cliquez ici ou sur le logo pour visualiser]

Actualités sur M6 Info & Yahoo / Actualités M6 Info sur Facebook

Le journal de TV5Monde [ข่าวโทรทัศน์] (เหมาะสำหรับอินเทอร์เนตความเร็วสูง และควรชมในช่วงเช้า) / Le journal de TV5Monde [Archives]

Tivi 5 Monde - La Web TV jeunesse de TV5Monde [รายการโทรทัศน์สำหรับเด็กๆ] (เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาฝรั่งเศสที่ยังมีใจเป็นเด็ก)

Le journal en français facile de RFI [ข่าววิทยุภาษาฝรั่งเศสแบบง่ายๆ พร้อมสคริปท์ ] / Le journal en français facile de RFI [Archives]

 
 
 
++ L'ATPF utilise désormais ce nouveau mél : atpf.th@gmail.com ... veuillez nous contacter par ce courriel [สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสเปลี่ยนเอีมล์ใหม่แล้ว เป็น : atpf.th@gmail.com ซึ่งใช้งานได้ดีกว่ามาก ... ขอเชิญติดต่อกับเราได้ที่ช่องทางนี้ ]... ++