Association thaïlandaise des professeurs de français

ทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559
ทุนการศึกษาสำหรับผู้กำลังศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ หรือสำเร็จการศึกษาวิชาเอกภาษา
ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส เยอรมัน รัสเซีย สเปน เมียนมา เวียดนาม และเขมร เพื่อศึกษาด้านภาษาและการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง ทั้งในประเทศไทยและประเทศเจ้าของภาษา และพัฒนาให้มีคุณวุฒิสำหรับการบรรจุเข้ารับราชการครู โรงเรียนสังกัด สพฐ. ... รายละเอียดเพิ่มเติม / ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่ : http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=45482&Key=news19
+ สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันการแปลฯ อาคาร สพฐ.3 ชั้น 5 กระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 23-27 มิถุนายน 2559

L'ATPF invite tous ses membres à s'inscrire sur le site de la FIPF (Fédération Internationale des Professeurs de français) [สคฝท. ขอเชิญสมาชิกทุกท่านสมัครสมาชิกบนเว็บ FIPF] [Cliquez]

Atelier gastronomique 2016 [จดหมายเชิญ โครงการ และ ใบสมัคร]

19 สิงหาคม 2559 : Atelier gastronomique ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ... โปรดติดตามรายละเอียด ...

อ. จงกล อยากให้ครูภาษาฝรั่งเศสมี Line ไว้สื่อสารกัน จึงขอเรียนเชิญ คุณครูภาษาฝรั่งเศสทุกท่าน เข้าร่วมกลุ่มสนทนา "profs de français" หรือกลุ่ม "ครูภาษาฝรั่งเศส" หรือทั้ง 2 กลุ่ม

Du 11 au 17 juillet 2016 : L’Université Rangsit (Bangkok, Thaïlande) accueillera les étudiants francophones venant de plusieurs pays de l'Asie et du Pacifique, dans le cadre de l'université d'été des étudiants francophones 2016
« Valoriser le patrimoine naturel et culturel par le dynamisme régional » (Bangkok, Thaïlande). [Cliquez ici ou sur l'image pour aller sur le site]

9 - 13 สิงหาคม 2559 : 3e Camp national du français [ค่ายภาษาฝรั่งเศส ระดับประเทศ ครั้งที่ 3] (คอยติดตามรายละเอียดนะครับ ...)

11 - 19 ตุลาคม 2559 : สมาคมครูฝรั่งเศสขอเชิญชวน ครูภาษาฝรั่งเศส และผู้สนใจ
ร่วมโครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรม ประเทศฝรั่งเศส : ดินแดนแห่งอารยธรรมและเส้นทางมรดกโลก
Grand Tour – France Authentique [ชมโครงการผ่านเบราเซ่อร์] [ดาวน์โหลดโครงการ] [ชมโปรแกรมทัวร์ผ่านเบราเซ่อร์] [ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์] (หมายเหตุ : ขอเปลี่ยนแปลงวันที่ จาก 12 - 20 ตุลาคม 2559 เป็น 11 - 19 ตุลาคม 2559)[คลิกที่ภาพเพื่อขยาย]

Du 11 au 15 novembre 2016 : IXe Forum Mondial HERACLES "La diffusion des langues et leur dynamique de contextualisation dans les pays de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est - ASEAN" à l'Université Prince de Songkla - Phuket, Thaïlande [plus de détail]

เรียนเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนทราบ

เนื่องด้วยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย จะจัดให้มีการอบรมครูภาษาฝรั่งเศส
ในเดือนตุลาคม 2559 ... จึงใคร่ขอเรียนให้ทราบดั่งเอกสารที่แนบมานี้
อนึ่งรายชื่อผู้สนใจเข้าอบรมกรุณาแจ้งไปยังศูนย์ฯรับผิดชอบโครงการตามที่ได้แจ้งไว้แล้ว
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

Vipha SUCHINAI-BERVAS
Assistante Linguistique

Ambassade de France en Thaïlande
35 Charoenkrung Road, Soi 36 (Rue de Brest)
Bangrak, Bangkok 10500

Email : Vipha.suchinai-bervas@diplomatie.gouv.fr
Tél : 02 627 21 10 (ligne directe)
Fax : 02 627 21 30

+ [จดหมายจากสถานทูต] [รายละเอียดการอบรม]

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2559 : 37ème Fête annuelle 2016 de l'A.T.P.F. [กิจกรรมประจำปี ครั้งที่ 37 ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย] (คอยติดตามรายละเอียดนะครับ...)

รายนามผู้ร่วมบริจาคเงินบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 [คลิก]

จดหมายสรุปยอดเงินบริจาคทำบุญเลี้ยงพระ อุทิศส่วนกุศล ให้ครูภาษาฝรั่งเศสที่ล่วงลับไปแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 [คลิก]

Rapport du stage intensif de français - Enseignement du Français Langue Étrangère « Didactique et Pratique » du 4 au 15 avril 2016 à Lausanne, en Suisse par Kriangsak Srinamngoen [Cliquez]

คลิกเพื่อขยาย

* Son Altesse Royale la Princesse Maha Chakri Sirindhorn [Présidente honoraire] avec les membres du Comité exécutif de l'ATPF et les grandes personnalités thaies et françaises. [29/11/15]

Cliquez pour aller sur le site

+ École Nouvelle de la Suisse Romande [Cliquez sur l'image pour aller sur le site de l'école]L'ATPF, partenaire avec la FIPF [Fédération Internationale des Professeurs de Français]

La Météo en France [คลิกที่ภาพเพื่อดูสภาพอากาศ]

Cliquez pour entrer sur le site de Météo France

Photo panoramique sur les 20 plus beaux monuments de Paris [ขอขอบคุณ อ. จงกล ศุภเวชย์ และ อ. Jean-François GAUTIER สำหรับ panorama นี้] [คลิกที่ภาพเพื่อชม]


Cliquer pour visionner

Vue à 360 ° du sommet de la Tour Eiffel ! [ขอขอบคุณ อ. จงกล ศุภเวชย์ สำหรับ Panorama นี้ ] [คลิกที่ภาพเพื่อชม]

Vue à 360 ° du sommet de la Tour Eiffel ! [Cliquez]

francetv éducation : la plateforme des parents, élèves et enseignants [คลิกที่ภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์]

Cliquez pour entrer sur le site


Cliquez pour aller sur le site

Apprendre le francais en France. Stages pédagogiques pour professeurs
[Cliquez sur l'image pour aller sur le site]


Cliquez pour aller sur le site

Stages pédagogiques pour professeurs 2014 au CIEL en Bretagne :
[Cliquez sur l'image pour aller sur le site]

Cliquez pour aller sur le site


Formations des professionnels du FLE au CAVILAM :
[Cliquez sur l'image pour aller sur le site]


Cliquez pour agrandir

Stages au CLA pour les professeurs :
[Cliquez sur l'image pour agrandir]


Cliquez sur l'image pour aller sur le site

Cours de FLE 2014/2015 à la Faculté d'Éducation de l'Université Montpellier 2 : [Cliquez sur l'image pour aller sur le site]

 

À visiter absolument

Actualités sur M6 Info & Yahoo / Actualités M6 Info sur Facebook

Le journal de TV5Monde [ข่าวโทรทัศน์] (เหมาะสำหรับอินเทอร์เนตความเร็วสูง และควรชมในช่วงเช้า) / Le journal de TV5Monde [Archives]

Tivi 5 Monde - La Web TV jeunesse de TV5Monde [รายการโทรทัศน์สำหรับเด็กๆ] (เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาฝรั่งเศสที่ยังมีใจเป็นเด็ก)

Le journal en français facile de RFI [ข่าววิทยุภาษาฝรั่งเศสแบบง่ายๆ พร้อมสคริปท์ ] / Le journal en français facile de RFI [Archives]

 
 
 
++ L'ATPF utilise désormais ce nouveau mél : atpf.th@gmail.com ... veuillez nous contacter par ce courriel [สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสเปลี่ยนเอีมล์ใหม่แล้ว เป็น : atpf.th@gmail.com ซึ่งใช้งานได้ดีกว่ามาก ... ขอเชิญติดต่อกับเราได้ที่ช่องทางนี้ ]... ++