Association thaïlandaise des professeurs de français

ด่วน ! รงเรียนวังไกลกังวล มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกเป็นครู ตำแหน่งครูสอนภาษาฝรั่งเศส จำนวน 2 อัตรา [รายละเอียด]

Atelier gastronomique 2015 [การฝึกปฎิบัติทำอาหาร-ขนมฝรั่งเศส] ... ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จำนวน 4 ครั้ง โดยครั้งแรกเริ่มวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 / ครั้งที่สี่ พบกันวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 [ชมรายละเอียด 2] [ดาวน์โหลดรายละเอียด 2]

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558 : งานกิจกรรมประจำปี 2558 ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศส แห่งประเทศไทย (Fête Annuelle 2015 de l'ATPF) ในปีนี้จะเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่เป็นพิเศษ เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมครู ภาษาฝรั่งเศส แห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา นอกจากกิจกรรมแข่งขัน ประจำปีแล้ว ยังมีกิจกรรมและของรางวัลให้ผู้มาร่วมงานได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน มีการออกบูธ ของสถานทูตต่างๆ การแต่งกายชุดพื้นเมืองของฝรั่งเศส และการแสดงอื่นๆ อีกมากมาย ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก ... [รายละเอียด + ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม] [รายชื่อโรงเรียน ที่ได้รับการคัดเลือก เข้าแข่งขันร้องเพลง รอบสุดท้าย] [ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วม งานกิจกรรมประจำปี 2558 ของ สคฝท]
+ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ขอความกรุณา เลขาฯศูนย์ฯ ทั้ง 23 ศูนย์ฯ ส่งนักเรียนศูนย์ฯ ละ 2 คน แต่งกายชุดพื้นเมืองฝรั่งเศส ร้องเพลง Bon anniversaire อวยพรถวายหน้าพระที่นั่ง ในวันงาน Fête อาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558 [ลิ๊งค์เพลงจาก Youtube]
[ซาวด์ดนตรีประกอบเพลง Bon anniversaire ร้องถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา]

วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2559 : การสอบ DELF Scolaire A1 / A2 [ใบสมัคร : Fiche d'inscription] [เว็บไซต์สมาคมฝรั่งเศส : Alliance Française]

+ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม ถึง 14 พฤศจิกายน ขอเชิญดาวน์โหลดใบสมัคร (ตามลิ๊งค์ด้านบน) และสามารถไปที่เว็บโดยตรงตามลิ๊งค์ต่อไปนี้


http://afthailande.org/centre-de-langues/certifications/delf-dalf/sinscrire/ [FR]
http://afthailande.org/th/language-center/certification/delf-dalf/register/ [TH]
http://afthailande.org/en/language-center/certification/delf-dalf/register/ [EN]

+ ตัวอย่างข้อสอบ : Des exemples de sujets

- Sur le site du CIEP : DELF tous publics
www.ciep.fr/delfdalf/sujets-delf.php

- Sur le site DELF DALF Suisse
www.delfdalf.ch/index.php?id=84

- Ciel de Bretagne
Compréhension écrite, compréhension orale, production écrite (du DELF A1 au DELF B2)
www.ciel.fr/apprendre-francais/preparation-examen/comprehension-test.htm

- Passe ton Delf Milan
Compréhension écrite, compréhension orale, production écrite (du DELF A2 au DELF B2)
https://sites.google.com/site/passetondelf/home

พฤศจิกายน และ ธันวาคม 2558 : จะจัดอบรมผู้สอบประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศส DELF A1/A2 เพื่อเตรียมบุคลากร สอบ DELF Scolaire ในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2559 จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ผู้สนใจ และวาระผู้สอบ ประกาศนียบัตรฯ หมดอายุ ร่วมสมัครเข้าอบรมได้ดังนี้ :
- การอบรมครั้งที่ 1 วันที่เสาร์และอาทิตย์ ที่ 14 และ 15 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00-17.00 น
จำนวน 22 คน ณ สมาคมฝรั่งเศส
- การอบรมครั้งที่ 2 วันที่เสาร์และอาทิตย์ ที่ 21 และ 22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00-17.00 น
จำนวน 22 คน ณ สมาคมฝรั่งเศส
- การอบรมครั้งที่ 3 วันที่เสาร์และอาทิตย์ ที่ 12 และ 13 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00-17.00 น
จำนวน 22 คน ณ สมาคมฝรั่งเศส
* ผู้มีสิทธ์เข้าอบรมต้องสอบได้ DELF B 1 กรุณากรอกข้อมูลในตารางที่แนบมานี้และแจ้งให้ทราบ
ก่อนวันที่ 30 กันยายน ศกนี้ เพื่อแจ้งจดหมายเป็นทางการให้โรงเรียนทราบ [ดาวน์โหลดใบสมัคร]* Son Altesse Royale la Princesse Maha Chakri Sirindhorn [Présidente honoraire] avec les membres du Comité exécutif de l'ATPF et les grandes personnalités thaies et françaises. [30/11/14]

Cliquez pour aller sur le site

+ École Nouvelle de la Suisse Romande [Cliquez sur l'image pour aller sur le site de l'école]L'ATPF, partenaire avec la FIPF [Fédération Internationale des Professeurs de Français]

La Météo en France [คลิกที่ภาพเพื่อดูสภาพอากาศ]

Cliquez pour entrer sur le site de Météo France

Photo panoramique sur les 20 plus beaux monuments de Paris [ขอขอบคุณ อ. จงกล ศุภเวชย์ และ อ. Jean-François GAUTIER สำหรับ panorama นี้] [คลิกที่ภาพเพื่อชม]


Cliquer pour visionner

Vue à 360 ° du sommet de la Tour Eiffel ! [ขอขอบคุณ อ. จงกล ศุภเวชย์ สำหรับ Panorama นี้ ] [คลิกที่ภาพเพื่อชม]

Vue à 360 ° du sommet de la Tour Eiffel ! [Cliquez]

francetv éducation : la plateforme des parents, élèves et enseignants [คลิกที่ภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์]

Cliquez pour entrer sur le site


Cliquez pour aller sur le site

Apprendre le francais en France. Stages pédagogiques pour professeurs
[Cliquez sur l'image pour aller sur le site]


Cliquez pour aller sur le site

Stages pédagogiques pour professeurs 2014 au CIEL en Bretagne :
[Cliquez sur l'image pour aller sur le site]

Cliquez pour aller sur le site


Formations des professionnels du FLE au CAVILAM :
[Cliquez sur l'image pour aller sur le site]


Cliquez pour agrandir

Stages au CLA pour les professeurs :
[Cliquez sur l'image pour agrandir]


Cliquez sur l'image pour aller sur le site

Cours de FLE 2014/2015 à la Faculté d'Éducation de l'Université Montpellier 2 : [Cliquez sur l'image pour aller sur le site]

 

À visiter absolument

Cliquez pour aller sur le site
Cliquez pour aller sur le site
RADIOTHAI FR : La première radio francophone sur la Thaïlande
[Cliquez ici ou sur le logo pour écouter]
tvfrancophonie.org : Le portail de l'espace francophone
[Cliquez ici ou sur le logo pour visualiser]

Actualités sur M6 Info & Yahoo / Actualités M6 Info sur Facebook

Le journal de TV5Monde [ข่าวโทรทัศน์] (เหมาะสำหรับอินเทอร์เนตความเร็วสูง และควรชมในช่วงเช้า) / Le journal de TV5Monde [Archives]

Tivi 5 Monde - La Web TV jeunesse de TV5Monde [รายการโทรทัศน์สำหรับเด็กๆ] (เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาฝรั่งเศสที่ยังมีใจเป็นเด็ก)

Le journal en français facile de RFI [ข่าววิทยุภาษาฝรั่งเศสแบบง่ายๆ พร้อมสคริปท์ ] / Le journal en français facile de RFI [Archives]

 
 
 
++ L'ATPF utilise désormais ce nouveau mél : atpf.th@gmail.com ... veuillez nous contacter par ce courriel [สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสเปลี่ยนเอีมล์ใหม่แล้ว เป็น : atpf.th@gmail.com ซึ่งใช้งานได้ดีกว่ามาก ... ขอเชิญติดต่อกับเราได้ที่ช่องทางนี้ ]... ++