Association thaïlandaise des professeurs de français

Atelier gastronomique 2017 : กิจกรรมสาธิตการทำอาหาร และขนมตามตำหรับของชาวฝรั่งเศส ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เวลา 14.00 - 16.30 น. [โปสเตอร์] [จดหมายเชิญ + รายละเอียด + ใบสมัครร่วมกิจกรรม]
- ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560
- ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560

- ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560
- ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561

L'ATPF invite tous ses membres à s'inscrire sur le site de la FIPF (Fédération Internationale des Professeurs de français) [สคฝท. ขอเชิญสมาชิกทุกท่านสมัครสมาชิกบนเว็บ FIPF] [Cliquez]

19 - 20 ตุลาคม 2560 : ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการภาษาฝรั่งเศสนานาชาติ ครั้งที่ 3 : Le 3e Colloque international de l'ATPF 2017 ในหัวข้อ "Enseigner le français : s'engager et innover" ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส จัดโดยสมาคม ครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย [เว็บไซต์ ลงทะเบียน เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ] [รายละเอียด + ใบสมัครเข้าร่วมประชุมสัมนา หรือเข้าร่วมฟัง] [Programme][คลิกที่ภาพเพื่อขยายภาพ]

11 - 12 และ 18 - 19 พฤศจิกายน 2560

+ เนื่องด้วยสถานทูตฝรั่งเศสฝ่ายความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศส จะจัดให้มีการอบรม “ผู้สอบประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศส DELF A1/A2 สำหรับนักเรียน”
ในเดือนพฤศจิกายน 2 รอบ กล่าวคือ วันเสาร์ที่ 11 และวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560
และ วันเสาร์ที่ 18 และวัน อาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560

+ เงื่อนไข : ผู้ที่สอบผ่านได้รับใบประกาศนียบัตร DELF B1
ผู้ที่ มีใบผู้สอบประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศส DELF A1/A2 หมดอายุ
ผู้สมัครเข้าอบรมจำนวนห้องละ 20 คน ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี

+ การอบรมจัดขึ้นที่สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพ
ภาคเช้าเวลา 09.00น-12.00น ภาคบ่ายเวลา 13.30น-16.30น

+ กำหนดส่งรายชื่อผู้อบรมในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560
กรุณากรอกข้อมูลในตารางที่แนบมานี้ [ใบสมัคร]


+ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์เลขานุการศูนย์ฯแจ้งข่าวให้โรงเรียนในเครือข่ายทราบกันทั่วหน้า
และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

Vipha SUCHINAI-BERVAS
Assistante Linguistique
Ambassade de France en Thaïlande
35 Charoenkrung Road, Soi 36 (Rue de Brest)
Bangrak, Bangkok 10500
Email : Vipha.suchinai-bervas@diplomatie.gouv.fr
Tél : 02 627 21 10 (ligne directe)
Fax : 02 627 21 30

3 ธันวาคม 2560 : สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ขอเชิญร่วม งานกิจกรรมประจำปี 2560 ในหัวข้อ « En avant, le français avec l’ATPF ! Célébrons ensemble nos 40 ans ! » ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ถนนเจริญกรุง 40 กรุงเทพ ฯ [จดหมายเชิญ + รายละเอียด + ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม]

21 มกราคม 2561 : DELF scolaire ปี 2561 สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จะจัดสอบ ในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 ... ทั้งนี้จะรับสมัครระหว่าง 30 ตุลาคม ถึง 15 พฤศจิกายน 2560

[- Je souhaite vous informer que le DELF scolaire aura lieu le 21 janvier 2018 et les inscriptions entre le 30 octobre et le 15 novembre 2017.
Pour vous laisser le temps de préparer les inscriptions, nous vous envoyons dès à présent les informations ci-dessous :

+ Voici le lien de la page en thaï du site de l’Alliance française de Bangkok sur laquelle vous trouvez les différents documents pour procéder aux inscriptions groupées de vos écoles : http://afthailande.org/fr/delf-dalf-th

+ Attention : pour des raisons techniques, les informations concernant le DELF SCOLAIRE et les inscriptions groupées par école sont en bas de page.

- Examens : dimanche 21 janvier 2018 (écrits et oraux)
- Inscriptions : du 30 octobre au 15 novembre 2017
- Formulaire d'inscription : cliquez ici (Fichier Excel 2003 à 2016)
- Procédure de paiement : cliquez ici
- Aide en ligne : cliquez ici

+ Vous pouvez nous contacter si nécessaire.
Khun Vipha - Mél : vipha.suchinai-bervas@diplomatie.gouv.fr - Tél : 02 627 21 10

En remerciant toutes et tous, pour votre magnifique investissement auprès de vos écoles !

A bientôt,
Bien cordialement

Caroline Schmitt
attachée de coopération pour le français
+ 66 2 627 21 08]

+ แฟ้มข่าวสารข้อมูล [Archives] [คลิกที่ภาพ]น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์
น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการบริหารและสมาชิก สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

* Son Altesse Royale la Princesse Maha Chakri Sirindhorn [Présidente honoraire] avec les membres du Comité exécutif de l'ATPF et les grandes personnalités thaies et françaises. [04/12/16]

Cliquez pour aller sur le site

+ École Nouvelle de la Suisse Romande [Cliquez sur l'image pour aller sur le site de l'école]L'ATPF, partenaire avec la FIPF [Fédération Internationale des Professeurs de Français]

La Météo en France [คลิกที่ภาพเพื่อดูสภาพอากาศ]

Cliquez pour entrer sur le site de Météo France

Photo panoramique sur les 20 plus beaux monuments de Paris [ขอขอบคุณ อ. จงกล ศุภเวชย์ และ อ. Jean-François GAUTIER สำหรับ panorama นี้] [คลิกที่ภาพเพื่อชม]


Cliquer pour visionner

Vue à 360 ° du sommet de la Tour Eiffel ! [ขอขอบคุณ อ. จงกล ศุภเวชย์ สำหรับ Panorama นี้ ] [คลิกที่ภาพเพื่อชม]

Vue à 360 ° du sommet de la Tour Eiffel ! [Cliquez]

francetv éducation : la plateforme des parents, élèves et enseignants [คลิกที่ภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์]

Cliquez pour entrer sur le site


Cliquez pour aller sur le site

Apprendre le francais en France. Stages pédagogiques pour professeurs
[Cliquez sur l'image pour aller sur le site]


Cliquez pour aller sur le site

Stages pédagogiques pour professeurs 2014 au CIEL en Bretagne :
[Cliquez sur l'image pour aller sur le site]

Cliquez pour aller sur le site


Formations des professionnels du FLE au CAVILAM :
[Cliquez sur l'image pour aller sur le site]


Cliquez pour agrandir

Stages au CLA pour les professeurs :
[Cliquez sur l'image pour agrandir]


Cliquez sur l'image pour aller sur le site

Cours de FLE 2014/2015 à la Faculté d'Éducation de l'Université Montpellier 2 : [Cliquez sur l'image pour aller sur le site]

 

À visiter absolument

Actualités sur M6 Info & Yahoo / Actualités M6 Info sur Facebook

Le journal de TV5Monde [ข่าวโทรทัศน์] (เหมาะสำหรับอินเทอร์เนตความเร็วสูง และควรชมในช่วงเช้า) / Le journal de TV5Monde [Archives]

Tivi 5 Monde - La Web TV jeunesse de TV5Monde [รายการโทรทัศน์สำหรับเด็กๆ] (เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาฝรั่งเศสที่ยังมีใจเป็นเด็ก)

Le journal en français facile de RFI [ข่าววิทยุภาษาฝรั่งเศสแบบง่ายๆ พร้อมสคริปท์ ] / Le journal en français facile de RFI [Archives]

 
 
 
++ L'ATPF utilise désormais ce nouveau mél : atpf.th@gmail.com ... veuillez nous contacter par ce courriel [สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสเปลี่ยนเอีมล์ใหม่แล้ว เป็น : atpf.th@gmail.com ซึ่งใช้งานได้ดีกว่ามาก ... ขอเชิญติดต่อกับเราได้ที่ช่องทางนี้ ]... ++