Association thaïlandaise des professeurs de français

L'ATPF invite tous ses membres à s'inscrire sur le site de la FIPF (Fédération Internationale des Professeurs de français) [สคฝท. ขอเชิญสมาชิกทุกท่านสมัครสมาชิกบนเว็บ FIPF] [Cliquez]

Atelier gastronomique 2016 [จดหมายเชิญ โครงการ และ ใบสมัคร]
19 สิงหาคม 2559 : Atelier gastronomique ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ... โปรดติดตามรายละเอียด ...

อ. จงกล อยากให้ครูภาษาฝรั่งเศสมี Line ไว้สื่อสารกัน จึงขอเรียนเชิญ คุณครูภาษาฝรั่งเศสทุกท่าน เข้าร่วมกลุ่มสนทนา "profs de français" หรือกลุ่ม "ครูภาษาฝรั่งเศส" หรือทั้ง 2 กลุ่ม

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสภาคกลาง (ตะวันตก) (CDF Centre - Nakhonpathom) ได้สร้างกลุ่มไลน์ "CDF Centre (NKPT-น.ฐ.)" ขึ้นเพื่อการติดต่อสื่อสารกันในกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 7 จังหวัด ... จึงขอเรียนเชิญคุณครูภาษาฝรั่งเศสทั้งประจำการและเกษียณราชการแล้ว เข้ากลุ่มสนทนานี้

9 - 14 สิงหาคม 2559 : 3e Camp national du français CECRL (ค่ายภาษาฝรั่งเศส ระดับประเทศ ครั้งที่ 3) [โครงการ] [จดหมายเชิญร่วมกิจกรรม] [ใบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม]

22 - 23 สิงหาคม 2559 : ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะจัดอบรมในห้วข้อ La formation des formateurs du DELF niveaux A1 et A2 ให้กับครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 30 คน โดยวิทยากร Mme Francine Beissel จากสถาบัน CLA มหาวิทยาลัย Franche-Comté เมือง Besançon ประเทศฝรั่งเศส ... ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการอบรมได้ที่ อ. ศุภลัคน์ เตชะพงศธร (tp_supaluck@yahoo.fr) ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ... อนึ่ง ภาควิชาฯจะออกหนังสือเชิญ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมดำเนินการลาไปราชการ พร้อมบริการอาหารว่าง และอาหารกลางวัน ตลอดการอบรม

- L'université Thammasat (campus Tha Phra Chan) organisera une formation des formateurs du DELF A1 et A2 pour les enseignants du secondaire les 22 et 23 août 2016 en invitant Madame Francine BEISSEL du CLA (Université Franche Comté, Besançon), notre université partenaire, à animer la formation. Il s'agit d'une formation continue non payante qui fait partie du service de notre université pour le public extérieur. Les stagiaires sont invités aux pauses-café et déjeuners durant les deux journées de travail. Nous pourrons recevoir 30 stagiaires du niveau secondaire.

Ci-joint le profil de l'intervenante. Elle est spécialiste en méthodologie de l'oral (motiver et dynamiser les pratiques de classe par des jeux et élaborer des fiches pédagogiques à partir des documents authentiques pour la production et la compréhension orale) et de l'écrit. [le profil de Madame Francine BEISSEL]

Ceux qui sont intéressés peuvent directement s'adresser à moi par mail avant le 15 août. Le département de français enverra une lettre d'invitation ainsi que le programme pour que les personnes puissent solliciter des jours de congés de formation.

Bien cordialement,

Supaluck Taechapongstorn
Faculté des Arts Libéraux
Université Thammasat Campus Rangsit, Pathumthani 12121
Tél. : 02-696 5275 Fax : 02-696 5619

2 กันยายน 2559 : ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญร่วมการแข่งขัน และร่วมกิจกรรมภาษาฝรั่งเศส Vive le français ประจำปี 2559 ในชื่องาน «Manger Santé et Vivre Vert à l’Université Rangsit» ณ มหาวิทยาลัยรังสิต [รายละเอียด]

11 - 19 ตุลาคม 2559 : สมาคมครูฝรั่งเศสขอเชิญชวน ครูภาษาฝรั่งเศส และผู้สนใจ
ร่วมโครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรม ประเทศฝรั่งเศส : ดินแดนแห่งอารยธรรมและเส้นทางมรดกโลก
Grand Tour – France Authentique [ชมโครงการผ่านเบราเซ่อร์] [ดาวน์โหลดโครงการ] [ชมโปรแกรมทัวร์ผ่านเบราเซ่อร์] [ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์] (หมายเหตุ : ขอเปลี่ยนแปลงวันที่ จาก 12 - 20 ตุลาคม 2559 เป็น 11 - 19 ตุลาคม 2559)[คลิกที่ภาพเพื่อขยาย]

Du 11 au 15 novembre 2016 : IXe Forum Mondial HERACLES "La diffusion des langues et leur dynamique de contextualisation dans les pays de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est - ASEAN" à l'Université Prince de Songkla - Phuket, Thaïlande [plus de détail]

เรียนเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนทราบ

เนื่องด้วยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย จะจัดให้มีการอบรมครูภาษาฝรั่งเศส
ในเดือนตุลาคม 2559 ... จึงใคร่ขอเรียนให้ทราบดั่งเอกสารที่แนบมานี้
อนึ่งรายชื่อผู้สนใจเข้าอบรมกรุณาแจ้งไปยังศูนย์ฯรับผิดชอบโครงการตามที่ได้แจ้งไว้แล้ว
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

Vipha SUCHINAI-BERVAS
Assistante Linguistique

Ambassade de France en Thaïlande
35 Charoenkrung Road, Soi 36 (Rue de Brest)
Bangrak, Bangkok 10500

Email : Vipha.suchinai-bervas@diplomatie.gouv.fr
Tél : 02 627 21 10 (ligne directe)
Fax : 02 627 21 30

+ [จดหมายจากสถานทูต] [รายละเอียดการอบรม]

เรียนเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนทราบ

เนื่องด้วยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส โดยความร่วมมือจาก สพฐ กระทรวงศึกษาธิการ จะจัดให้มีการอบรมการจัดประชุมปฏิบัติการ ระดับนานาชาติด้านการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส BELC
ณ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 18 - 26 มีนาคม 2560 ครั้งที่ 2
จึงใคร่ขอเรียนให้ทราบว่าผู้สามารถเข้าร่วมอบรมได้นั้นต้องมีผลวัดและประเมินการสอบ DELF B 2 จึงสามารถเข้าร่วมอบรมได้
หากคุณครูท่านใดสนใจเข้าร่วมอบรมการจัดประชุมปฏิบัติการ ระดับนานาชาติ แต่ยังไม่มี DELF B 2 สถานทูตฝรั่งเศสยินดีจะจัดอบรมเตรียมสอบ DELF B 2 ให้ในเดือนตุลาคม
และการสอบจะมีขึ้นในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 จึงใคร่เรียนเชิญคุณครูที่สนใจ แจ้งความประสงค์มาให้ทราบ ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 พร้อมนี้ได้แนบตารางการสมัครมาให้ทราบด้วย
อนึ่งขอความอนุเคราะห์เลขานุการศูนย์ฯแจ้งให้โรงเรียนในเครือข่ายทราบโดยทั่วหน้าและ
ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ด้วยคะ

ขอแสดงความนับถือ


Vipha SUCHINAI-BERVAS
Assistante Linguistique

Ambassade de France en Thaïlande
35 Charoenkrung Road, Soi 36 (Rue de Brest)
Bangrak, Bangkok 10500

Email : Vipha.suchinai-bervas@diplomatie.gouv.fr
Tél : 02 627 21 10 (ligne directe)
Fax : 02 627 21 30

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2559 : 37ème Fête annuelle 2016 de l'A.T.P.F. [กิจกรรมประจำปี ครั้งที่ 37 ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย] (คอยติดตามรายละเอียดนะครับ...)

รายนามผู้ร่วมบริจาคเงินบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 [คลิก]

จดหมายสรุปยอดเงินบริจาคทำบุญเลี้ยงพระ อุทิศส่วนกุศล ให้ครูภาษาฝรั่งเศสที่ล่วงลับไปแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 [คลิก]

Rapport du stage intensif de français - Enseignement du Français Langue Étrangère « Didactique et Pratique » du 4 au 15 avril 2016 à Lausanne, en Suisse par Kriangsak Srinamngoen [Cliquez]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบคัดเลือก โครงการทุนศึกษาด้านการสอน ภาษาต่างประเทศที่สอง รุ่น4 (ภาษาฝรั่งเศส) [คลิก]

คลิกเพื่อขยาย

* Son Altesse Royale la Princesse Maha Chakri Sirindhorn [Présidente honoraire] avec les membres du Comité exécutif de l'ATPF et les grandes personnalités thaies et françaises. [29/11/15]

Cliquez pour aller sur le site

+ École Nouvelle de la Suisse Romande [Cliquez sur l'image pour aller sur le site de l'école]L'ATPF, partenaire avec la FIPF [Fédération Internationale des Professeurs de Français]

La Météo en France [คลิกที่ภาพเพื่อดูสภาพอากาศ]

Cliquez pour entrer sur le site de Météo France

Photo panoramique sur les 20 plus beaux monuments de Paris [ขอขอบคุณ อ. จงกล ศุภเวชย์ และ อ. Jean-François GAUTIER สำหรับ panorama นี้] [คลิกที่ภาพเพื่อชม]


Cliquer pour visionner

Vue à 360 ° du sommet de la Tour Eiffel ! [ขอขอบคุณ อ. จงกล ศุภเวชย์ สำหรับ Panorama นี้ ] [คลิกที่ภาพเพื่อชม]

Vue à 360 ° du sommet de la Tour Eiffel ! [Cliquez]

francetv éducation : la plateforme des parents, élèves et enseignants [คลิกที่ภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์]

Cliquez pour entrer sur le site


Cliquez pour aller sur le site

Apprendre le francais en France. Stages pédagogiques pour professeurs
[Cliquez sur l'image pour aller sur le site]


Cliquez pour aller sur le site

Stages pédagogiques pour professeurs 2014 au CIEL en Bretagne :
[Cliquez sur l'image pour aller sur le site]

Cliquez pour aller sur le site


Formations des professionnels du FLE au CAVILAM :
[Cliquez sur l'image pour aller sur le site]


Cliquez pour agrandir

Stages au CLA pour les professeurs :
[Cliquez sur l'image pour agrandir]


Cliquez sur l'image pour aller sur le site

Cours de FLE 2014/2015 à la Faculté d'Éducation de l'Université Montpellier 2 : [Cliquez sur l'image pour aller sur le site]

 

À visiter absolument

Actualités sur M6 Info & Yahoo / Actualités M6 Info sur Facebook

Le journal de TV5Monde [ข่าวโทรทัศน์] (เหมาะสำหรับอินเทอร์เนตความเร็วสูง และควรชมในช่วงเช้า) / Le journal de TV5Monde [Archives]

Tivi 5 Monde - La Web TV jeunesse de TV5Monde [รายการโทรทัศน์สำหรับเด็กๆ] (เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาฝรั่งเศสที่ยังมีใจเป็นเด็ก)

Le journal en français facile de RFI [ข่าววิทยุภาษาฝรั่งเศสแบบง่ายๆ พร้อมสคริปท์ ] / Le journal en français facile de RFI [Archives]

 
 
 
++ L'ATPF utilise désormais ce nouveau mél : atpf.th@gmail.com ... veuillez nous contacter par ce courriel [สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสเปลี่ยนเอีมล์ใหม่แล้ว เป็น : atpf.th@gmail.com ซึ่งใช้งานได้ดีกว่ามาก ... ขอเชิญติดต่อกับเราได้ที่ช่องทางนี้ ]... ++