สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

ข่าวและกิจกรรม
pdf

Frais d'inscription au colloque de l'ATPF 2023

สัมมนาวิชาการนานาชาติ Le 4e colloque internationale de l'ATPF 2023

เนื่องในโอกาสที่ UNESCO ประกาศยกย่องสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นบุคคลสำคัญของโลก และวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 จะเป็นวาระครบรอบ 100 ปีแห่งวันประสูติ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระดังกล่าว Le 4e colloque international de l'ATPF 2023 : Les multiples facettes du français et son enseignement au 21e siècle : plurilinguisme, pluriculturalisme et innovaton ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2023 ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพฯ