โลโก้

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

ข่าวและกิจกรรม

ผลงานศิลปะรอบกำแพงสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย 17/2/65

ผลงานศิลปะรอบกำแพงสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย กรรมการบริหารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยฯ เข้าร่วมพิธีเปิดผลงานศิลปะรอบกำแพงสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย โดย วามคิดริเริ่มของนายตีแยรี มาตู เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย คณะทำงานองค์กรอนุรักษ์ไร้พรมแดน (Restaurateurs sans Frontières) นำโดยนายโรแบร์ต บูแกร็ง ร่วมกับคณะวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รังสรรค์งานศิลปะต้นแบบอันประกอบไปด้วยภาพจิตรกรรมที่จัดแสดงรอบกำแพงด้านนอกของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565