โลโก้

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

Actualités et événements

Exposition d'œuvres d’art sur les murs d'enceinte de l’Ambassade de France en Thaïlande 17/2/22

Exposition d'œuvres d’art sur les murs d'enceinte de l’Ambassade de France en Thaïlande. A l’initiative de M. Thierry Mathou, Ambassadeur de France en Thaïlande, les équipes de « Restaurateurs sans Frontières » placées sous la direction de M. Robert Bougrain ont créé en collaboration avec les étudiants de la Poh-Chang Academy of Arts, Rajamangala University of Technology Rattanakosin, une œuvre originale composée de plusieurs tableaux exposés sur les murs d’enceinte de l’Ambassade de France à Bangkok, pour illustrer la richesse du dialogue entre la France et la Thaïlande. Les informations explicatives correspondantes ont été réalisées par les élèves du Lycée Français International de Bangkok.