สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

Contact


* Veuillez renseigner vos coordonnées !

Prénom – NOM DE FAMILLE * :

Établissement :

Numéro de téléphone :

Courriel *:

Objet * :

Détails * :

Association Thaïlandaise des Professeurs de Français Sous le haut patronage royal de Son Altesse Royale la Princesse Maha Chakri Sirindhorn


30/9 Rue Phaholyothin Soi 2,

Samsen Nai, Phayathai,

Bangkok 10400Siège de l’ATPF