สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

Actualités et événements

Bonne nouvelle : le délai a été prolongé ! Les candidats désirant participer aux concours organisés à l’occasion de la 44e Fête annuelle 2022 de l’ATPF sont informés que le délai d’inscription en ligne est prolongé jusqu’au 28 octobre 2022. Initialement fixé au 7 novembre 2022, l’annonce des candidats sélectionnés sera prolongée au 14 novembre 2022.

 
              Les conditions d'inscription aux concours organisés à l’occasion de la Fête annuelle de l’ATPF

              Pour cette 44e édition, les 6 concours sont organisés comme suit : 

              1. Concours de clip vidéo pour promouvoir la langue française sur le thème « Le français, la clé de la réussite ! » - (niveaux secondaire et universitaire)
              2. Concours de nouvelle - (niveaux secondaire et universitaire)
              3. Concours de récitation de poésie - (niveaux secondaire et universitaire)
              4. Concours d'éloquence en langue française - (niveaux secondaire et universitaire)
              5. Concours de saynète - (niveaux secondaire et universitaire)
              6. Concours de chant (solo) - (niveau secondaire)

              La date limite de soumission des candidatures est fixée au vendredi 28 octobre 2022 à minuit.

              Pour en savoir plus, veuillez consulter le lien suivant :
              https://drive.google.com/file/d/18SpTxcHaZi-wAUoufbnfNv2b-uuKyCuW/view?usp=sharing

              Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire du lien suivant : 
              https://forms.gle/D4WMUpRqH9Y4nDh26