สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

ข่าวและกิจกรรม

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าแข่นขันที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในงานกิจกรรมประจำปี 2565/2022 ครั้งที่ 43 ของ สคฝท. วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

             
              กำหนดการและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมประจำปี
              https://drive.google.com/file/d/1EMvtKjA7p4KwxsvdTPh5VFzMb4r8bQBV/view?usp=sharing
              
              แบบสำรวจการยืนยันเข้าร่วมการแข่งขัน ทักษะภาษาฝรั่งเศส กิจกรรมประจำปี 2565 /2022 « Le français, la clé de la réussite ! »
              https://forms.gle/1RXXfpANMMvcT279A
              
              หมายเหตุ 
              1. สำหรับการแข่งขันสร้างคลิปวิดีโอส่งเสริมการเรียนภาษาฝรั่งเศส / การแข่งขันละครสั้น / การแข่งขันเขียนและเล่านิทาน จะสำรวจชื่อนักเรียนที่จะเข้ารับพระราชทานรางวัลภายหลัง
              2. ขอให้คุณครูที่รับผิดชอบการแข่งขันส่งไฟล์ Backing track ที่จะใช้ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ไปที่ Mail : chatchareewan1951@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565
              3. ผู้แข่งขันจะทราบลำดับการแข่งขันในการลงทะเบียน วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565