สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

Actualités et événements

L’ATPF a l’immense plaisir d’annoncer que la date limite de soumission des compositions écrites en français et en thaï a été prolongée au 10/3/2023

L’ATPF a l’immense plaisir d’annoncer que la date limite de soumission des compositions écrites en français et en thaï initialement fixé au 31 décembre 2022, a été prolongée au 10 mars 2023, délai de rigueur. Participez au concours de composition écrite en français et en thaï en hommage à SAR la Princesse Galyani Vadhana et gagnez des prix d’une valeur totale de 162 000 THB.

En savoir plus :https://drive.google.com/drive/folders/1DwA1Z1MBdSHObDpssHTQdSKMWr1C8qJu