สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

Actualités et événements

Le quatrième colloque international intitulé « Les multiples facettes du français et son enseignement au 21e siècle : plurilinguisme, pluriculturalisme et innovations », qui se tiendra du 8-9/6/23 à l’Hôtel Pathumwan Princess à Bangkok

Le quatrième colloque international intitulé « Les multiples facettes du français et son enseignement au 21e siècle : plurilinguisme, pluriculturalisme et innovations », qui se tiendra du 8 au 9 juin 2023 à l’Hôtel Pathumwan Princess à Bangkok en Thaïlande

Plus de détails dans le fichier pdf. pdf