สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

Actualités et événements

Lla journée de formation pédagogique « Innovation et enseignement » et au 4e colloque international de l'ATPF 2023 « Les multiples facettes du français et son enseignement au 21e siècle : plurilinguisme, pluriculturalisme et innovaton »

Les professeurs de français en Thaïlande sont invités à prendre part à la journée de formation pédagogique « Innovation et enseignement » et au 4e colloque international de l'ATPF 2023 « Les multiples facettes du français et son enseignement au 21e siècle : plurilinguisme, pluriculturalisme et innovaton » à l’occasion de la célébration du centenaire de la naissance de Son Altesse Royale la Princesse Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra.

Date : 7 juin 2023

Lieu : Hôtel Pathumwan Princess, Bangkok, Thaïlande

Thème : Colloque international de l'ATPF 2023 « Les multiples facettes du français et son enseignement au 21e siècle : plurilinguisme, pluriculturalisme et innovaton »

Lien

Formulaire d'inscription et paiement