สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

ข่าวและกิจกรรม

การประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

การประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในโอกาสที่องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องให้ทรงเป็นแบบอย่างของบุคคลที่ทรงคุณค่า สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ในวาระครบ 100 ปีวันประสูติ สามารถส่งผลงานได้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2566

ศึกษารายละเอียดการประกวดได้ที่ :

https://drive.google.com/drive/folders/1DwA1Z1MBdSHObDpssHTQdSKMWr1C8qJu