สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

Actualités et événements

CONCOURS DE COMPOSITION ÉCRITE en hommage à Son Altesse Royalela Princesse Galyani Vadhana

CONCOURS DE COMPOSITION ÉCRITE en hommage à Son Altesse Royalela Princesse Galyani Vadhana, à l’occasion de la double célébration de sa reconnaissance par l’UNESCO comme Personnalité éminente en 2021et du centenaire de sa naissance, 1923-2023 Le candidat peut soumettre la composition entre le 1er octobre 2022 et le 15 août 2023

Renseignements supplémentaires :

https://drive.google.com/drive/folders/1DwA1Z1MBdSHObDpssHTQdSKMWr1C8qJu