สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

ข่าวและกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนภาษาฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 21 ณ เมือง Nice ประเทศฝรั่งเศส ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และ สถาบัน FRANCOPHONIA ประเทศฝรั่งเศส

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนภาษาฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 21 ณ เมือง Nice ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม ถึงวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 ณ สถาบัน FRANCOPHONIA เมือง Nice ประเทศฝรั่งเศส

โดยเปิดรับสมัครถึงวันที่ 14 เมษายน 2566

รายละเอียดโครงการ :

https://drive.google.com/drive/folders/159zhPkUjZFnw4_ZH3NY5joH98h7EslLq

ลิ้งก์การรับสมัคร :

https://forms.gle/WNmEDQdcRC9LFyTu7