สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

ภาพและกิจกรรม สคฝท.

ฟรี! อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสอนทักษะการเขียนนิทานเป็นภาษาฝรั่งเศส (Formation à la rédaction d’un conte en français) รับครูภาษาฝรั่งเศส 35 ท่าน สมัคร 15/3/65 - 30/4/65

“การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสอนทักษะการเขียนนิทานเป็นภาษาฝรั่งเศส” (Formation à la rédaction d’un conte en français) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รับสมัครครูภาษาฝรั่งเศสจำนวน 35 ท่าน เปิดรับสมัครตั้งแต่ 15 มีนาคม - 30 เมษายน 2565

    อบรม 4 ครั้ง เวลา 15.00 - 17.00 น. 
    ผ่านแพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์ (Zoom meeting)
    ครั้งที่ 1  วันเสาร์ที่  18 มิถุนายน  2565
    ครั้งที่ 2  วันเสาร์ที่  16 กรกฎาคม 2565
    ครั้งที่ 3  วันเสาร์ที่  20 สิงหาคม  2565
    ครั้งที่ 4  วันเสาร์ที่  22 ตุลาคม   2565