สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

ภาพและกิจกรรม สคฝท.

เชิญชวนคุณครูนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันออนไลน์ CONCOURS DE PRODUCTION ARTISTIQUE โดย CREFAP/OIF ชิงเงินรางวัล 1,000 USD ก่อนวันที่ 17 เมษายน นี้

สคฝท. ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนคุณครูนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันออนไลน์ CONCOURS DE PRODUCTION ARTISTIQUE จัดการแข่งขันโดย CREFAP/OIF ชิงเงินรางวัล 1,000 USD

อ่านรายละเอียดได้ที่  https://crefap.org/site/index.php/concours/  Tél : 02 627 21 10 

สมัครที่ https://crefap.org/site/index.php/formulaire-de-depot-de-dossier/ ก่อนวันที่ 17 เมษายน นี้