สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

Actualités et événements

la cérémonie de transfert des mérites à la mémoire de Feu Son Altesse Royale la Princesse Galyani Vadhana

ATPF et FPLE, nous avons organisé la cérémonie de transfert des mérites à la mémoire de Feu Son Altesse Royale la Princesse Galyani Vadhana en date du 2 mai 2023 à partir de 9h30 au temple Saket Ratchaworamahawihan.