สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

วิถีชีวิต (Vie quotidienne)
ครอบครัว (Famille)
การศึกษา (Education)
การทำงาน (Travail)
การเดินทาง (Transports)
งานอดิเรก (Loisirs)
การจับจ่ายซื้อของ (Courses et shopping)
อาหารการกิน (Gastronomie)
สุขภาพ (Santé)
แฟชั่นและความงาม (Mode et beauté)
การเดินทางท่องเที่ยว (Voyage et aventure)
ดวงชะตาราศี (Horoscope)
สัตว์และสัตว์เลี้ยง (Animaux et animaux de compagnie)
พยากรณ์อากาศ (Climat et météo)