1/ 5
2/ 5
3/ 5
4/ 5
5/ 5

ค้นหา

วีดีโอ

ข่าวและกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสและการวิจัยและร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง “Les multiples facettes du français et son enseignement au 21e siècle : plurilinguisme , pluriculturalisme et innovations” อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสอนทักษะการเขียนนิทานเป็นภาษาฝรั่งเศส อ่านต่อ

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปภัมถ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้ทุนอบรมครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส อ่านต่อ

ขอเชิญชมรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ตอน เทิดพระเกียรติ "อัครคุรุปูชนียาจารย์" ในวาระครบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ อ่านต่อ

ประกาศผลการแข่งขันเขียนเรื่องประกอบภาพ อ่านต่อ

ถวายปัจจัยเพื่ออุทิศพระกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อ่านต่อ

การประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อ่านต่อ

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อ่านต่อ