สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

Historique

Fondation pour la Promotion de la Langue française et des Études françaises sous le patronage de Son Altesse Royale la Princesse Galyani Vadhana (FPLE) Sa création a été autorisée et publiée le 24 juin 2004

La FPLE est un organisme à but non lucratif n° 715 déclaré par le Ministère thaïlandais des Finances

Divers projets et activités menés par la FPLE en continuité contribuent au rayonnement de l’apprentissage et l’enseignement de la langue française et des études françaises à tous les niveaux. Ses actions sont également bénéfiques pour l’ensemble de la communauté éducative : sa contribution financière pour soutenir et récompenser des enseignants de français décorés par le Ministère de l’éducation, l’organisation des stages, des séminaires et des colloques en collaboration avec l’Association thaïlandaise des professeurs de français, la participation active à l’organisation d’événements tels que la Fête de l’ATPF et la Fête de la Francophonie.