สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

Fondation pour la Promotion de la Langue Française et des Études Françaises
sous le Patronage de Son Altesse Royale la Princesse Galyani Vadhana (FPLE)

Fondation pour la Promotion de la Langue française et des Études françaises sous le patronage de Son Altesse Royale la Princesse Galyani Vadhana (FPLE)

Sa création a été autorisée et publiée le 24 juin 2004

Numéro du registre officiel : Kor Kor 1536

Siège social : 30/9 Rue Phaholyothin Soi 2, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400


Historique

La FPLE a pour objectifs

Comité exécutif